Vindhyavasini Chalisa

Namo Namo Vindhyeshwari Namo Namo Jagdamba
Sant janon ke kaj men karati nahin vilamh

Jai Jai Jai Vindhyachal rani
Adi Shakti jad vidita Bhavani

Sinha Vahini Jai Jag Mata
Jai Jai Jai Tribhuvan sukhdata

Kasht nivarani Jai Jag Devi
Jai Jai Jai Asurasur sevi

Mahima amita apar tumhari
Shesh sahas mukh varnat hari

Deenan ke dukh harat Bhavani
Nahin dekhyo tum sam kou dani

Sab kar mansa purvat mata
Mahima amita jagat vikhyata

Jo jan dhyan tumharo lave
So turatahi wanchhita phal pave

Tu hi Vaishnavi aru Rudrani
Tu Hi Sharada aru Brahmani

Rama Radhika Shyama Kali
Tu hi Matu Santan pratipali

Uma Madhavi Chandi Jwala
Begi mohi par hou dayala

Tum hi Hingalaj Maharani
Tum hi Sheetala aru Vigyani

Tum hi Lakshmi jag sukhdata
Durga durg vinashani Mata

Tum hi Janhavi aru Unnani
Hemavati Ambe Nirvani

Ashthabhuja Varahini Devi
Karat Vishnu Shiv ja kar sevi

Chausatti Devi Kalyani
Gauri Mangala sab gun khani

Patan Mumba Dant Kumari
Bhadrakali sun vinay hamari

Vajra dharani shoka Nashini
Ayurakshani Vindhyavasini

Jaya aur Vijaya Baitali
Matu Sankati aru Vikrali

Naam ananta tumhar Bhavani
Barane kim manush agyani

Ja par kripa Matu tav hoi
Tau waha kare chahe man joi

Kripa karahu mo par Maharani
Siddh karau Ambe mum bani

Jo nar dhare Matu kar dhyana
Ta kar sada hoya Kalyana

Vipati tahi sapnehu nahi ave
Jo Devi kau Jap karave

Jo nar kahan rina hoya apara
So nar path karey shatvara

Nishchaya rina mochan hui jayi
Jo nar path kare man layi

Astuti jo nar padhe padhave
Ya jag men so bahu sukh pave

Jaka Vyadhi satave bhai
Jap karati sab door parai

Jo nar ati bandhan men hoi
Bar hazar Path kar soi

Nishchaya bandhan se chhuti jai
Satya vachan mum manahu bhai

Jo par jo kachhu sankat hoi
Nishchaya Devihi sumire soi

Ja kahan putra hoya nahin bhayi
So nar ya vidhi kare upayi

Pancha baras so path karave
Nauratan mahan vipra jimave

Nishchaya honya prasanna Bhavani
Putra dehin takanha gun khani

Dhwaja Nariyal ani chadhave
Vidhi sameta poojan karvave

Nita prati path kare man layi
Prem sahita nahin ani upayi

Yaha Shree Vindhyachal Chalisa
Rank padhat hove avaneesa

Yaha jani acharaj manahu bhai
Kripa drishtihi ja par hoi jai

Jai Jai Jai Jag Matu Bhavani
Karahu kripa mo par jan jani

Yaha Chalisa jo koi gave
Sab sukh bhog parampad pave
Maavindhayvasini

Recent Articles

 • October 14, 2015

  1)Maa Shailputri 2)Maa Brahmacharini 3)Maa Chandraghanta 4)Maa Kushmanda 5)Maa...

  Read More
 • October 14, 2015

  दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू...

  Read More
 • October 13, 2015

  नवरात्री पूजन व कथा

  Read More
Maavindhayvasini